Verbouw woonboerderij in Westervelde

Onze opdrachtgeefster wilde absoluut, dat de oude woning bleef bestaan.  Het is haar ouderlijk huis, dus hier speelde ook een emotionele waarde. Een aantal oude elementen moesten blijven. Volledige nieuwbouw is dan geen optie. Het werd een grondige grote verbouwing, inclusief een nieuwe paardenstal.  Dat was (zoals de opdrachtgever soms zei: voor mevrouw nog veel belangrijker dan de woning zelf. Het was een fijne samenwerking en het is een heerlijk huis geworden om in te wonen. De paarden kunnen niet praten, maar ook zij zijn er in de huisvesting flink op vooruit gegaan.