STAPPENPLAN

Stap 1 oriënterend gesprek

Uw woonwensen, eisen en mogelijkheden worden besproken.  Er komt

 

een inventarisatie van bv. type woning, beeldkwaliteitsplan,

 

kavelafmetingen, uitgangspunten, budget. 


Stap 2 uitwerken van gegevens, een schetsontwerp en globale prijs 

Er wordt een schetsontwerp gemaakt, met daaraan gelijk een globale

 

kostenraming gekoppeld. Uiteraard kan er ook een architect bij dit

 

project worden betrokken. De keuze van de klant staat daarin centraal. 


Stap 3  verder uitwerken en concreter maken

De begroting en plannen kunnen in detail verder worden uitgewerkt en

 

ook de tekening kan definitiever worden gemaakt. U heeft de intentie

 

om de plannen echt concreet te laten worden.

Stap 4  Opstellen overeenkomst

De offerte en bijbehorende tekeningen kunnen worden omgezet in een

 

contractstuk, de aannemingsovereenkomst. Uiteraard pas, wanneer u

 

akkoord bent met de uitgangspunten, voorwaarden en begroting.  

 

Stap 5  Uitvoering

De werkvoorbereiding en uitvoering wordt in gang gezet. De

 

opstartfase wordt met u besproken en ook gedurende de bouw houden

 

wij u volledig op de hoogte van de voortgang van het project.

 

Stap 6  Oplevering 

De oplevering gebeurt volgens AVA voorwaarden 2013 (herzien

 

december 2014) wij houden ons aan de Bouwgarant voorwaarden. 

 

Dus u ontvangt een zogenaamde "proces verbaal van oplevering".