Bouwbedrijf, aannemer Heerenveen: Constructabouw
Aangesloten bij Bouwgarant Aangesloten bij Bouwend Nederland

Constructabouw Stappenplan: onderscheidend en transparant!

Stap 1 Het begint bij een oriënterend gesprek bij  Constructabouw.

Uw woonwensen, eisen en mogelijkheden worden uitgebreid doorgesproken.  We inventariseren: type woning / indeling / beeldkwaliteitsplan / kavelafmetingen / situering / bestaande uitgangspunten / budget / materiaalkeuze.

 Stap 2 Uitwerken van gegevens met een schetsontwerp en globale begroting.

Er wordt een schetsontwerp gemaakt, met daaraan gelijk een globale kostenraming gekoppeld. Uiteraard kan er ook een architect bij dit project betrokken worden. De keuze van de klant staat daarin centraal. 

Stap 3 Concreter maken van tekeningen en begroting. 

De begroting kan in detail steeds verder worden uitgewerkt en ook de tekening kan definitiever worden gemaakt.

Tijdens dit traject kan ook het definitieve ontwerp en bouwaanvraag ingediend worden.

Stap 4 Opstellen overeenkomst

De offerte met bijbehorende tekeningen worden omgezet in een contractstuk.  De aannemingsovereenkomst.

Daarna wordt gelijk gestart met de werkvoorbereiding van het project.

Stap 5 Uitvoering

Er komt een deskundig team op het project.

Stap 6 Oplevering

De oplevering gebeurt volgens AVA voorwaarden 2013 (herzien december 2014)   (zie voor complete voorwaarden onder tabblad stappenplan)